Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
A hiding place (euph) a grave Ifihlo / amafihlo 'n Wegsteekplek (euf) 'n graf
a long time ixesha elide / isidala 'n lang tyd
a try (rugby) itrayi / isikora 'n drie
aback (be taken) -othukile /-mangalisiwe / -the nqa verbaas wees
abandon -yeka / -lahla /-ncama -verwaarloos / agterlaat /
abate / subside / calm down -zola opklaar / bedaar / afneem / kalm word
abbreviate -finyeza afkort
abbreviation isifinyezo / ufinyezo afkorting
abdomen isisu maag / abdomen
abduct -ba (umntu) ontvoer
abduct (for marriage) -thwala ontvoer (vir huwelik)
abide by ukuhoya eerbiedig
ablution ukuhlamba ablusie
abnormal -ngaqhelekanga abnormaal / buitengewoon
above (adv) (nga)phezulu bo / bo op
above (prep) phezu kwa- bo (iets)

Log in or Sign up